Πάρνηθα

Εδώ δείχνουμε με τις δεξιώσεις μας ότι στο δρόμο της πάρνηθα όχι μόνο γίνονται δεξιώσεις αλλά γίνονται καλές δεξιώσεις.