Έγγραφα και πιστοποιητικά για την έκδοση άδειας γάμου.

Μην σας πιάνει πανικός… Η οργάνωση ενός γάμου είναι μεγάλο θέμα… Εμείς για να σας βοηθήσουμε συγκεντρώσαμε όλα τα έγγραφα που θα χρειαστείτε και στην εκκλησία αλλά και στο  δημαρχείο.Στέφανα γάμου

Για την εκκλησία θα χρειαστείτε:

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και για τους δύο.
 • Παράβολο των 15€ από δημόσιο ταμείο ή εφορία.
 • Αναγγελία του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κάλυψης στα ελληνικά. Θα πρέπει να δώσετε το όνομά σας, το επώνυμό σας, τα ονόματα των γονέων σας, τα πατρώνυμα των μητέρων σας, τον τόπο γέννησή σας, τον τόπο κατοικίας σας και τέλος την περιοχή που θα γίνει ο γάμος. Προσοχή η αναγγελία γάμου δεν πρέπει να δημοσιευτεί νωρίτερα από τρεις μήνες και τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν το γάμο.
 • Πιστοποιητικό αγαμίας. Χορηγείτε από την ενορία που ανήκετε. Χρειάζεστε δυο μάρτυρες με την ταυτότητά τους (όχι πρόσωπα πρώτου βαθμού συγγενείας), ένα πιστοποιητικό γεννήσεως και τέλος μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 15599/89. Στη συνέχεια χρειάζεστε επικύρωση από την Αρχιεπισκοπή που ανήκετε  ώστε να εκδοθούν οι άδειες.
 • Στην περίπτωση που έχετε ήδη κάνει πολιτικό γάμο θα χρειαστείτε τη ληξιαρχική του πράξη.

.

Για το δημαρχείο θα χρειαστείτε:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και για τους δύο.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και για τους δύο.
 • Παράβολο των 15€ από δημόσιο ταμείο ή εφορία.
 • Αναγγελία του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κάλυψης στα ελληνικά. Θα πρέπει να δώσετε το όνομά σας, το επώνυμό σας, τα ονόματα των γονέων σας, τα πατρώνυμα των μητέρων σας, τον τόπο γέννησή σας, τον τόπο κατοικίας σας και τέλος την περιοχή που θα γίνει ο γάμος. Προσοχή η αναγγελία γάμου δεν πρέπει να δημοσιευτεί νωρίτερα από τρεις μήνες και τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν το γάμο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 15599/89 με ένα σχετικό κείμενο ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα του γάμου.
 • Αίτηση από το δήμο για έκδοση άδειας γάμου
 • Δύο μάρτυρες με την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο μόνο για την τελετή του γάμου. Θα πρέπει να καταθέσετε ο καθένας ξεχωριστά τη σχετική αίτηση, έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από το δήμο που ανήκει ο καθένας, τη δημοσιευμένη αγγελία, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/89, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχετε κώλυμα για το γάμο, είστε κάτοικος του συγκεκριμένου δήμου και τελείτε πρώτο γάμο. Θα χρειαστείτε επίσης και το παράβολο των 15€ από δημόσιο ταμείο ή εφορία
 • Απόδειξη από Δ.Ε.Η. ή ΟΤΕ ή εκκαθαριστικό της εφορίας

Προσοχή: Η τελετή γάμου μπορεί να γίνει και στην αίθουσα δεξιώσεων που έχετε κλείσει για τη δεξίωση σας. Ρωτήστε  αν μπορεί να σας κάνει το χατήρι αυτό ο αντιδήμαρχος.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *